ติดต่อเรา

พลาสติกรีไซเคิล ที่นำมาผลิตถุงขยะ มีคุณภาพเหมือน ๆ กันหรือเปล่า?


พลาสติกรีไซเคิล ที่นำมาผลิตถุงขยะ มีคุณภาพเหมือน ๆ กันหรือเปล่า?

สำหรับถุงขยะ โดยทั่วไปนั้นจะใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล จากพลาสติก พอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งแหล่งที่มาของพลาสติก ที่นำมารีไซเคิล นั้นก็จะมาจากหลายแหล่ง ซึ่งเราอาจจะแบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1) พลาสติกจากขยะทั่วไป และ 2) พลาสติกจากอุตสาหกรรม


พลาสติกจากขยะทั่วไป ก็คือ พลาสติก ที่มาจากการคัดแยกขยะ ออกจากขยะ ที่เรา ๆ ทิ้งกันทุกวันนั่นเอง พลาสติกเหล่านี้ปกติ จะมีการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ในการจะลดกลิ่นเหล่านี้ลง ทางผู้ที่รีไซเคิล จะต้องทำการคัดแยกขยะเหล่านี้และผ่านกระบวนการทำความสะอาดก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีต้นทุนไม่น้อยเช่นกัน ผู้ผลิตจึงอาจเลือกที่จะ ข้ามกระบวนการนี้ไป แล้วนำพลาสติกเก่ามาหลอมเลย จึงทำให้ตัวเม็ดพลาสติกที่รีไซเคิลออกมายังคงมีกลิ่นค่อนข้างแรง แม้จะผ่านการหลอมในการรีไซเคิล หลายขั้นตอนแล้วก็ตาม เม็ดพลาสติก ในกลุ่มนี้ จะมีคุณภาพลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับคุณสมบัติดั้งเดิมของตัวมัน เนื่องจากปนเปื้อนที่มีมาแต่เดิม นั่นเอง


ส่วนพลาสติกจากอุตสาหกรรม นั้นเป็นพลาสติกที่มีแหล่งที่มาจาก อุตสาหกรรมพลาสติก ต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติ ก็จะเป็นเศษพลาสติก จากกระบวนการผลิต (scrap) หรือชิ้นงานที่ตกสเปค นั่นเอง ดังนั้นพลาสติกในกลุ่มนี้ จะมีความสะอาด และปนเปื้อนน้อยกว่ามาก เมื่อนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล จึงได้เม็ดพลาสติก ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน และแม้คุณสมบัติของพลาสติกจะลดลงไป จากการรีไซเคิล แต่ก็ยังคงมีคุณสมบัติของเนื้อพลาสติกที่ดีอยู่มากกว่า

แม้จะเป็นพลาสติกรีไซเคิล ก็ยังมีความแตกต่างกัน หากผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดดี ก็จะมีความแข็งแรง เหนียว ทนทาน และกลิ่นไม่เหม็นฉุน สำหรับถุงขยะที่มักจะเป็นสีดำด้วยแล้ว การสังเกตจากกลิ่นของถุงขยะ ก็อาจจะช่วยบอกคุณภาพได้ในระดับหนึ่

 

Credit : like