ยืนยันส่งออกเม็ดพลาสติกไปจีนไม่กระทบ


กรุงเทพฯ 23 ม.ค. – IRPC ยืนยันส่งออกเม็ดพลาสติกไปจีนไม่กระทบ หลังมีแผนลดใช้ถุงพลาสติกไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มีความเห็นต่อข่าวที่ทางการจีนมีแผนยกเลิกหรือลดการผลิต และลดการใช้ถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ รวมถึงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single use) ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2568 ว่า กรณีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ไปยังประเทศจีน เนื่องจากปัจจุบัน IRPC ส่งออกเม็ดพลาสติก เพื่อนำไปผลิตเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักอยู่แล้ว     

นายนพดล กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองทั้ง Megatrend และสังคมสูงวัย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์เม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ เช่น ยางพารา เศษไม้ และสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตรต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ IRPC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากมูดีส์ ที่ Ba1 และมุมมองความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เช่นเดียวกับเอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ BB+ และมุมมองความน่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีจีนมีแผนยกเลิกการผลิตและลดการใช้ถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ รวมถึงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single use) ในอีก 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากตามแผนงาน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของบริษัทฯ ได้ประกาศชัดเจนว่าจะลดการผลิตสินค้าประเภท Single use plastic ลง และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถใช้ได้หลายครั้ง โดยจะยกเลิกผลิตเม็ดพลาสติก Single use plastic เหลือ 0 ภายในปี 2566 

"ต้องถามว่าจีนจะมีผลิตภัณฑ์ใดทดแทน ซึ่งอาจต้องใช้เวลา เพราะแม้ว่าจะยกเลิกการใช้ Single use plastic และหันมาใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำแทน ผู้ผลิตก็ต้องใช้เม็ดพลาสติกเพื่อทำให้ถุงหนาขึ้น แม้ว่าปริมาณขยะจะลดลง แต่ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกเพื่อผลิตให้หนาขึ้น” นายปฎิภาณ กล่าว.-สำนักข่าวไทย