ติดต่อเรา

เม็ดพลาสติค HD1A

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

เม็ดพลาสติค HD2

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

HDเป่าใส1

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

HDชา

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

HDเป่าใส2

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

HDฟ้า

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

HDเขียว

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

HD+PE ดำ

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

HD นม

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

PE ใส A

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

PE 1

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

PE ชา

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

PE สี

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

PE นม

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

เปลือกถุง

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ

PE ดำ

เหมาะสำหรับงานเป่าถุงพลาสติค และฉีดขึ้นรูปต่างๆ