ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ตั้งเจริญแสงรุ่งเรือง  จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ดำเนินกิจการประเภท

การผลิตเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด ที่มีคุณภาพอย่างดี เพื่อรองรับความ

ต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาค อุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

ตั้งอยู่ที่  559/96 ม.1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สุทรปราการ 10280

 

ติดต่อ

084-120-9888

084-537-5881