ติดต่อเรา

เม็ดพลาสติก PCR ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อโลก เพื่อเรา


 

เม็ดพลาสติก PCR ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อโลก เพื่อเรา

 

ปัญหาการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับชาติที่หลายองค์กรต่างให้ความสนใจมานาน เพราะส่งผลถึงสภาพแวดล้อมโดยรวม และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน ทำให้หลายองค์กรต่างคิดพัฒนาแนวทางแก้ปัญหานี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งใน ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตเม็ดพลาสติก PCR เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่สามารถตอบโจทย์การรักษ์โลกไปพร้อมกับการใช้งานพลาสติกได้อย่างสบายใจ โดยมีทั้งความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

รู้จักเม็ดพลาสติก PCR

พลาสติก เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาจากการสังเคราะห์ สามารถนำมาใช้ทดแทนวัสดุประเภทอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรง ทนทาน และน้ำหนักเบา จึงช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตอย่างหลากหลาย แต่เมื่อมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้น ปัญหาขยะพลาสติกก็เพิ่มสูงขึ้นตาม ซึ่งล้วนเป็นขยะประเภทที่ย่อยสลายได้ยาก ดังนั้น นวัตกรรมผลิตเม็ดพลาสติก PCR จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกและความหวังใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งาน และช่วยลดปัญหาขยะลงได้

 

PCR (Post-Consumer Recycled Plastic) เป็นการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่นำเอาพลาสติกที่ใช้งานแล้ว เข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นสินค้าใหม่ ให้สามารถนำไปใช้งานซ้ำได้อีกครั้ง นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยอยู่บน 3 หลักการสำคัญ คือ การออกแบบสินค้าและบริการที่เน้นการรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า และลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบ (Negative Externalities) ต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

 

ข้อดีของการใช้เม็ดพลาสติก  PCR 

  • มีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกทั่วไป
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก
  • การผลิตพลาสติก PCR จะปล่อยก๊าซ (Carbon Footprint) ออกมาสู่บรรยากาศน้อยกว่าพลาสติกทั่วไป 25%
  • ช่วยลดการใช้เม็ดพลาสติกได้ถึง 20-60%

 

เทรนด์เม็ดพลาสติก PCR

 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้คนและองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลก ได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกกันมากขึ้น ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีวิธีการรณรงค์และยกเลิกการใช้พลาสติกกันมากขึ้น ทำให้เทรนด์การใช้และการผลิตเม็ดพลาสติก PCR จึงเป็นอีกเทรนด์ยอดนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของนวัตกรรมนี้ที่มีความตั้งใจเจาะกลุ่มผู้ใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นขยะมลพิษต่อโลกน้อยที่สุด เป็นแนวทางการนำทรัพยากรพลาสติกมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และอยู่ในกระบวนการหมุนเวียนที่เหมาะสมอีกด้วย

 

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล InnoEco

 

บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด หรือ ENVICCO จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ InnoEco ผลิตจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกผ่านกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว เพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR) คุณภาพสูง มีความสม่ำเสมอของคุณสมบัติ และเป็นวัสดุรีไซเคิล 100% การันตีด้วยการรับรองจากมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อคืนคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คุณภาพสูง เราเปิดรับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริโภค ผู้รวบรวมของเก่า ผู้ขนส่ง ผู้รีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว ผู้ขึ้นรูปพลาสติก และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยกันผลักดันให้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ปฏิบัติได้จริง

Credit : Link