เอ.เจ. พลาสท์ ร่วมมือ BASF ประเทศเยอรมนี พัฒนานวัตกรรมฟิล์มพีซีอาร์ บีโอพีเอ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.3 ตัน CO2e ต่อการใช้เม็ดพลาสติก 1 ตัน


คุณประสาน อุ่นวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) คุณสิริชัย พิริยะศิริพันธ์ Monomers Business บริษัท BASF (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานการผลิตฟิล์มพีซีอาร์ บีโอพีเอ ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก ChemCyclingTM Polyamide ซึ่งมาจากการนำขยะพลาสติกผสม ที่ใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติก ซองพลาสติก ยางรถยนต์ ซึ่งรวมถึงพลาสติกผสมที่มีส่วนประกอบของพลาสติกหลายชนิด ที่นำไปรีไซเคิลได้ยาก นำมารีไซเคิลแบบ Post-Consumer Recycled (PCR) โดยผ่านกระบวนการทางเคมี แล้วผลิตเป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอไมด์ ได้ใหม่ ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.3 ตัน CO2e ต่อการใช้เม็ดพลาสติก 1 ตัน ณ โรงงานแหลมฉบัง บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตฟิล์มพีซีอาร์ บีโอพีเอ 10,000 ตันต่อปี

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ : คำอธิบายภาพจากซ้าย

  1. Mr.Yoshiyuki Miyaji, Senior QA&QC Manager - A.J. Plast PLC
  2. คุณอรประไพ จารุพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต BOPA - A.J. Plast PLC
  3. คุณประสาน อุ่นวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - A.J. Plast PLC
  4. คุณสิริชัย พิริยะศิริพันธ์ Monomers Business - BASF
  5. นางสาว กมลชนก โอรักษ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการวิจัยและการพัฒนา - A.J. Plast PLC
 
credit : https://www.ryt9.com/s/prg/3203484